Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris tripsrovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Används till bekämpning av trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) och spinnkvalster (Terarynchus urticae).

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Om lös produkt används, så skall det spridas ut inom 2 veckor från planteringen.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids ut från flaskan i plantans rotända.

FÖRPACKNINGAR Produkten levereras i kli i en liters flaskor med 25 000 stycken i, samt 125 000, 250 000 och 500 000 stycken i 5 liters plastämbar.

Amblyseius-Vermiculite-System

FÖRPACKNINGAR Levereras i vermikulit, 25 000 stycken i flaska och 125 000 stycken i 5 liters plastämbar. Denna produkt kan enkelt spridas ut på t.ex. jordgubbar med en speciell blåsare.

Amblyseius-Breeding-System ABS5

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Användningen av påsar påbörjas 10 - 14 dygn efter planteringen.

SPRIDNINGSSÄTT Påsarna sprids ut i växtligheten. Man behöver inte öppna påsen.

FÖRPACKNINGAR Levereras i påsar, där tripsrovkvalstren är i kli, 250 påsar / låda, varje påse innehåller minst 1000 tripsrovkvalster.