Aphidius colemani parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Används till bekämpning av gurkbladlus (Aphis gossypii), persikbladlus (Myzus persicae) och tobaksbladlus (Myzus nicotinae), samt potatisbladlus (Aulacortum solani), växthusbladlus (Aulacorthum circumflexum), tulpanbladlus (Dysaphis tulipae), svart plommonbladlus (Brachycaudus helichrysi), rosenbladlus (Macrosiphum rosae), och randig potatisbladlus (Macrosiphum euphorbiae).

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Parasitstekeln passar utmärkt till förebyggande bekämpning av bladlöss och genast när de första lössen syns i växtligheten. Resultaten börjar synas efter ca 2 veckor efter att man har spridit ut parasitsteklen. Bekämpningen är lyckad när parasiteringen är tillräcklig d.v.s. 80 - 90% av pupporna är paratiserade. Kan användas tillsammans med bladlusgallmyggan (Aphidoletes aphidimyza).

SPRIDNINGSSÄTT Öppna flaskan först när du är inne i växthuset för en del av parasitsteklarna har eventuellt redan kläckt sig under transporttiden. Parasitsteklarna skall spridas på bladen, på sådana ställen i växthuset där löss förekommer. Högarna skall vara under 1 cm tjocka, för de vuxna parasitsteklarna har svårt att tränga sig igenom tjockare lager. Man kan använda Bio-Boxar till spridningen eller sprida parasitsteklarna på stenullen, där underlaget är torrt.

FÖRPACKNINGAR Parasitsteklarna levereras som puppor i vermikulit, 250, 500, 1 000 eller 5 000 parasitsteklar /flaska.