Aphidius colemani ja Aphidius ervi parasitsteklar

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av bladlöss.

ANVÄNDNING På samma sätt som Aphidius colemani och A. ervi.

FÖRPACKNINGAR Parasitsteklarna levereras som puppor i vermikulit, 750 parasitsteklar / flaska. Flaskan innehåller parasitsteklarna i förhållande 500 Aphidius colemani och 250 Aphidius ervi.