Aphidoletes aphidimyza bladlusgallmygga

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Används till bekämpning av bladlöss, när mängden av bladlöss är stor.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas till förebyggande bekämpning tillsammans med Aphidius colemani och A. ervi. Användsvanligtvis när bladlöss redan finns i växtligheten.

SPRIDNINGSSÄTT Bladlusgallmyggans puppor sprids ut i högar på ett fuktigt ställe på stenullen eller på myllan, platsen får inte vara för fuktig. Högarna skall vara mins 10 ml stora och man skall ha minst en hög / 40 - 50 m2. Man skall sprida ut pupporna så snabbt som möjligt efter att leveransen har anlänt. Luftfuktigheten skall vara minst 70% och temperaturen 18 - 25°C.

Man kan alternativt använda 5 liters plastburkar som har hål i locket. Man sätter ett tunnt lager med torv eller sand på bottnet av burken, och så häller man bladlusgallmyggorna från flaskan på detta. På detta sätt får man optimal fuktighet och mikroklimat för pupporna att kläcka sig, och parningen sker också före bladlusgallmyggorna flyger ut från burken. Burken placeras i närheten av bladluskolonierna.

FÖRPACKNINGAR Levereras som puppor, 500, 1000, 2000 eller 10 000 bladlusgallmyggor/ flaska.