Neoseiulus (förr Amblyseius) californicus rovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Används huvudsakligen till bekämpning av spinnkvalster Tetranychus urticae, men bekämpar också fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi), citruskvalster (Panonychus citri), begoniakvalster (Polyphagotarsonemus latus), dvärgkvalster (Tarsonemus pallides) och trips.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas till förebyggande bekämpning av spinnkvalster, i synnerhet för att det är så svårt att upptäcka det första spinnkvalstret. Californicus rovkvalstret kan också leva på pollen. Man rekommenderar att detta rovkvalster används tillsammans med spinnrovkvalstret (Phytoseiulus persimilis) genast när angreppet observeras. Man rekommenderar detta för att spinnrovkvalstret utvecklas mycket snabbare än californicus rovkvalstret.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids ut på växtens blad direkt från flaskan.

FÖRPACKNINGAR Levereras i vermikulit 2000, 5 000, 10 000 eller 25 000 rovkvalster / flaska. I flaskan finns rovkvalster som är i juvenilstadiet och vuxna rovkvalster.

Californicus-Breeding-System

SPRIDNINGSSÄTT Påsarna sprids ut i växtligheten med 2,5 meters mellanrum.

FÖRPACKNINGAR Levereras i påsar som innehåller minst 100 rovkvalster / påse, förpackningen innehåller 100 eller 500 påsar.