Chrysopa carnea guldögonslända, stinkslända

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av bladlöss. Bekämpar även spinnkvalster, mjöllöss, trips, små fjärilslarver, fjärilsägg och ullöss.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Man börjar bekämpningen med guldögonsländan genast när bladlössen syns till. Man sprider ut guldögonsländorna regelbundet, speciellt på gurka som inte producerar pollen, under hela växtsäsongen. Det gör man för att sländorna sällan blir i växthuset för att föröka sig, och bildar därför ingen permanent stam i växthuset.

SPRIDNINGSSÄTT Sprid ut ett sådant antal larver som du behöver, det gör du med att öppna burken och skaka på burken tills tillräckligt många larver finns på bladen.

FÖRPACKNINGAR Levereras i burkar som innehåller 1 000 guldögonsländans larver / burk.

Finns även i 5 liters förpackningar med 10 000 st larver.