Cryptolaemus montrouzieri nyckelpiga

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av ullöss. Används även till bekämpning av sköldlöss och andra löss.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT När ullössen bildar kolonier.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids ut på växtens blad, mest på ställen som är värst angripna. Den bästa spridningstidpunkten på dagen är morgon eller kväll, man bör ha luckorna stängda efter spridningen.

FÖRPACKNINGAR Levereras i förpackningar som innehåller 25, 100 eller 500 nyckelpigor.