Dacnusa sibirica parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av minerarflugor.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan spridas ut förebyggande 7 - 14 dygn efter att man har satt värmen på. Förebyggande behandling är nödvändig åtminstone om tomaten regelbundet har haft minerarflugans angrepp, och om man tror att den har övervintrat. Om de första minerarflugorna redan uppenbarar sig, måste bekämpningen påbörjas genast.

Man skall använda gula fällor till observering, 2 - 5 st / 1000 m2.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids direkt från flaskan i växternas nedre delar, för att de vuxna steklarna inte rymmer iväg. Parasitsteklarna skall spridas ut genast när leveransen har anlänt.

FÖRPACKNINGAR Levereras i flaskor som innehåller 250 vuxna parasitsteklar för minerarflugor.