Amblyseius degenerans rovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av trips, Frankliniella occidentalis och Thrips tabaci medräknade. Används även till bekämpning av spinnkvalster.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas förebyggande på paprika, genast när blomningen är tillräcklig, för att Amblyseius degenerans förökar sig på paprika och utnyttjar dess pollen, ända tills trips uppenbarar sig.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids ut på bladen direkt från flaskan. Sprider snabbt ut sig till hela växtligheten. Skall spridas ut så snabbt som möjligt efter att leveransen har kommit fram.

FÖRPACKNINGAR Levereras i vermikulit 500 rovkvalster / flaska.