Diglyphus isaea parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av minerarflugor.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Parasitstekeln för minerarflugor fungerar bäst på sommaren och den sprids när minerarflugor redan syns i växtligheten.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids direkt från flaskan i växternas nedre delar, för att de vuxna steklarna inte rymmer iväg. Parasitsteklarna skall spridas ut genast när leveransen har anlänt.

FÖRPACKNINGAR Levereras i flaskor som innehåller 250 vuxna parasitsteklar för minerarflugor.