Encarsia formosa parasitstekel 

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av växthusmjöllus och bomullsmjöllus.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Sprids ut genast när mjöllöss observeras. Det lönar sig att sprida ut dessa förebyggande om mjöllöss finns regelbundet. Temperaturen bör vara över 18°C. Honungssaften som mjöllöss lämnar efter sig kan försvåra parasitstekelns rörlighet i växtligheten, om parasitstekeln sprids ut för sent, speciellt hos gurka.

SPRIDNINGSSÄTT Man hänger upp korten ca 40 - 50 cm nedanför toppen av plantan. Om parasitsteklarna levereras i flaskor, häller man från flaskan i Bio-Box askarna, som levereras med första leveransen. Man häller ca 100 parasitstekel puppor i varje Bio-Box ask och sprider askarna bland växtligheten.

OBSERVERA Fungerar bäst i 18 - 30°C temperatur. Parasitstekeln är dagsaktiv och parasiterar därför effektivt bara när det är ljust. Encarsia formosa parasitstekeln föredrar växthusmjöllus om det finns både växthusmjöllus och bomullsmjöllus i växtligheten. Man rekommenderar ett större antal parasitsteklar på prydnadsväxter som inte skall ha några som helst skadeinsekterä. Parasitstekeln är mycket känslig för växtskyddsmedel.

FÖRPACKNINGAR Levereras på kort som har 1000, 5 000 eller 10 000 parasitstekel puppor / kortförpackning, varje kort har 100 parasitstekel puppor. Levereras också som lösa puppor 5000 / flaska.