Eretmocerus eremicus parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av mjöllöss.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Sprids ut genast när vita flygare observeras. Man bör börja bekämpningen mot mjöllöss hos tomat redan i mars. Fungerar bäst när medeltemperaturen är 24°C eller mera, fungerar t.o.m. i över 30°C temperatur.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids i växtligheten på torrt underlag och i solsken. För att nå bästa möjliga resultat, bör temperaturen vara över 24°C. Man skall lägga ut parasitstekeln genast när leveransen har anlänt.

OBSERVERA Man skall låta pupporna kläckas ostört i en vecka, efter att de har lagts ut i växtligheten. Man kan se första parasiterade puppor ca 2 veckor efter att parasitstekeln har lagts ut i växtligheten. De paratiserade pupporna är gula och har runda utgångshål.

FÖRPACKNINGAR Levereras på kort 5 000 eller 10 000 parasitstekel puppor / kortförpackning, varje kort har 100 parasitstekel puppor. Levereras också som lösa puppor 5 000 / flaska.