Encarsia formosa parasitstekel och Eretmocerus eremicus parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av mjöllöss.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Sprids ut genast när mjöllöss observeras. Man bör börja bekämpningen mot mjöllöss hos tomat redan i mars. Det lönar sig att sprida ut dessa förebyggande om mjöllöss finns regelbundet. Honungssaften som mjöllöss lämnar efter sig kan försvåra parasitstekelns rörlighet i växtligheten, om parasitstekeln sprids ut för sent, speciellt hos gurka. Temperaturen bör vara över 18°C, fungerar t.o.m. i över 30°C temperatur. Bekämpningen skall pågå tills parasiteringen är tillräcklig (d.v.s. 80 - 90% av pupporna är paratiserade).

SPRIDNINGSSÄTT Man hänger upp korten ca 40 - 50 cm nedanför toppen av plantan. För att nå bästa möjliga resultat, bör temperaturen vara över 24°C. Man skall lägga ut parasitstekeln genast när leveransen har anlänt.

OBSERVERA Man skall låta pupporna kläckas ostört i en vecka, efter att de har lagts ut i växtligheten. Man kan se första parasiterade puppor ca 2 veckor efter att parasitstekeln har lagts ut i växtligheten.

FÖRPACKNINGAR Förpackningarna innehåller 50% Encarsia formosa parasitstekel och 50% Eretmocerus eremicus parasitstekel.

Levereras på kort 5 000 eller 10 000 parasitstekel puppor / kortförpackning, varje kort har 50 eller 100 parasitstekel puppor, beroende på förpackningsstorleken. Levereras också som lösa puppor 10 000 / flaska.