Aphidius ervi parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av bladlöss som randig potatisbladlus (Macrosiphum euphorbiae), potatisbladlus (Aulacortum solani), persikbladlus (Myzus persicae), plommonbladlus (Brachycaudus helichrysi) och tobaksbladlus (Myzus nicotinae).

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Parasitstekeln passar utmärkt till förebyggande bekämpning av bladlöss och genast när de första lössen syns i växtligheten. Resultaten börjar synas efter ca 2 veckor efter att man har spridit ut parasitsteklen.

SPRIDNINGSSÄTT Öppna flaskan först när du är inne i växthuset för en del av parasitsteklarna har eventuellt redan kläckt sig under transporttiden. Parasitsteklarna skall spridas på bladen, på sådana ställen i växthuset där löss förekommer.

OBSERVERA Parasitstekeln (Aphidius ervi) kan användas tillsammans med bladlusgallmyggan (Aphidoletes aphidimyza) i början av angreppet.

Bankplantor finns för uppförökning av parasitsteklar.

FÖRPACKNINGAR Parasitsteklarna levereras som puppor, 250, 1 000 eller 5 000 parasitsteklar /flaska.