Feltiella acarisuga spinngallmygga

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av spinnkvalster.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Den bästa användningstidpunkten är när spinnkvalstren redan bildar kolonier. Denna spinngallmygga fungerar även när vädret är svalt och mulet, på våren och hösten, då den bekämpar övervintrande spinnkvalster. Fungerar bäst när luftfuktigheten är hög och när temperaturen är 20 - 25°C.

SPRIDNINGSSÄTT Burkarna placeras i växthuset i skugga, på växtunderlaget, i radändan. Sedan sticker man ett rejält hål i pappret på burken, så att de vuxna spinngallmyggorna kan flyga ut genom hålet till växtligheten. Man håller burken i växthuset minst en vecka.

FÖRPACKNINGAR Levereras i 1 liter stora burkar, som innehåller 250 spinngallmyggans puppor, på blad.