Heterorhabditis bacteriophora nematoder

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av trädgårdsborren (Phyllopertha horticola) och andra skallbaggearter, liksom växthusöronvivel (Otiorhynchus sulcatus)

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Man sprider nematoderna i juli-september, för då förekommer trädgårdsborren som larver. Den bästa spridningstidpunkten på dygnet år på natten eller när ljusförhållanden av andra skäl är dåliga.

Använd hela förpackningen på en gång.

SPRIDNINGSSÄTT

Sprids med bevattningsvattnet, via droppbevattning eller med spruta. Växtunderlaget skall vara fuktigt.Temperaturen skall vara över 12°C åtminstone i 4 veckors tid efter behandlingen. Nematoder skall inte spridas ut i solsken. Blanda inte bekämpningsmedel med nematoderna i sprutans tank.

FÖRPACKNINGAR Förpackningarna innehåller 5 miljoner, 50 miljoner eller 500 miljoner nematoder.