Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) rovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av sorgmyggor, trips och spinnkvalster.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Bra produkt till förebyggande bekämpning.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids i små högar på växtunderlaget, som skall vara fuktigt, inte vått. Rovkvalstren sprids från behandlade krukor till obehandlade när krukorna ännu är ihop och fast i varandra i minst 10 dagar. Hos gurka läggs rovkvalstren på stenullen, varifrån de sprids överallt i säcken.

OBSERVERA Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) rovkvalstren tål inte för mycket väta eller stående vatten.

FÖRPACKNINGAR Levereras i förpacknings storlekar som innehåller 10 000, 25 000 eller 125 000 rovkvalster.