Macrolophus pygmaeus rovskinnbagge

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av vita flygare, spinnkvalster och bladlöss. Bekämpar också trips, minerarflugor och malfjärilsägg och -larver.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Sprids ut i växtligheten så tidigt som möjligt, i februari -  mars. Det tar 2 (- 3) månader innan rovskinnbagge stammen är tillräckligt stark för att hålla skadeinsekterna under kontroll. Därför påbörjar man bekämpningen med rovskinnbaggen genast i början av växtsäsongen, så att de sedan ca 2 månader senare har utvecklat en stark stam.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids från flaskan där vita flygare har bildat kolonier. Rovskinnbaggen sprids på varma ställen i växtligheten, om vita flygare inte ännu finns eller syns.

FÖRDELAR

  • En effektiv rovlevande insekt. Bekämpar även spinnkvalster, bladlöss, trips, minerarflugor och malfjärilars ägg och larver, om vita flygare inte finns i växtligheten. Ger ett långvarigt skydd mot skadeinsekter.
  • Kan användas tillsammans med Encarsia formosa parasitstekeln och Eretmocerus eremicus parasitstekeln.
  • Fungerar även i låg temperatur.

NACKDELAR, SIDEFFEKTER

  • Rovskinnbaggen kan skada växterna med att suga växtsafter, i så fall att det finns fler än 50 rovskinbaggar i den övre delen av växten, och just inga skadeinsekter finns. Plantans svaga kondition bidrar till att skadan sker.
  • Macrolophus pygmaeus rovskinnbaggen rekommenderas inte till gurka, körsbärs- eller klastomat, inte heller att användas på gerbera p.g.a. risken för skada. Ekonomiska skador som skulle vara orsakade av rovskinnbaggen, är ytterst sällsynta.

OBSERVERA Rekommenderas speciellt för tomat. Det tar 2 (- 3) månader innan rovskinnbagge stammen är tillräckligt stark för att hålla skadeinsekterna under kontroll.

Macrolophus pygmaeus rovskinnbaggen är mest effektiv när temperaturen är över 20°C. I augusti när ljusmängden minskar, försvagas också funktionen av rovskinnbaggen.

FÖRPACKNINGAR Levereras i plastflaskor i vermikulit, 250 eller 500 rovskinnbaggar / flaska.