Orius laevigatus rovnäbbstinkfly

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Används till bekämpning av trips. Används även för bekämpning av löss, spinnkvalster, kvarnmott och äggen av spinnrovkvalstret.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan spridas förebyggande, genast när blomningen är tillräcklig. För gurka som inte producerar pollen används rovnäbbstinkflyet Orius majusculus. Rovnäbbstinkflyna sprids ut först när skadeinsekter syns i växtligheten.

Användningsperioden beror också på dagslängden. Rovnäbbstinkflyet Orius majusculus fungerar bäst när dagslängden är över 16 timmar, d.v.s. från maj till augusti. Rovnäbbstinkflyet Orius insidious kärver ca 14 - 15 timmars dagslängd för att förökas. Rovnäbbstinkflyet Orius laevigatus är inte lika känslig för dagslängden som de ovannämnda och den kan användas när dagslängden är över 10 - 11 timmar, alltså från mars till oktober.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids försiktigt på bladen från flaskan, man skall akta sig för att inte tappa rovnäbbstinkflyn på marken, för larverna har ingen flygförmåga och kan inte lätt komma upp till växtligheten från marken. Man bör sätta minst 10 rovnäbbstinkflyn på varje spridningsplats, och dessa skall lämnas i fred till några dagar, så att de kan para sig innan de sprider sig i växtligheten.

FÖRDELAR

  • Kan användas på växter som gurka, paprika, gerbera och jordgubbe.
  • Kan spridas förebyggande på växter som producerar pollen.
  • Dödar mer trips än den behöver för föda. Bekämpar även andra skadeinsekter.

OBSERVERA Rovnäbbstinkflyet syns mest i växtligheten först ca 3-5 veckor efter spridningen.

FÖRPACKNINGAR Levereras i flaskor som innehåller 500, 1 000 eller 2 000 rovnäbbstinkflyn / flaska.