Phasmarhabditis hermaphrodita, nematoder

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av sniglar.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Phasmarhabditis hermaphrodita nematoden fungerar bäst när temperaturen i växtunderlaget är över 15°C (5°C - 20°C), d.v.s. i växthus i princip året om. Förebyggande bekämpning fungerar bäst.

Använd hela förpackningen på en gång.

SPRIDNINGSSÄTT Nematoderna blandas i vatten, vattnas eller sprids ut med spruta. Växterna skall sköljas med rikligt med vatten efter spridning med spruta, för att alla nematoder skulle komma ner i växtunderlaget. Växtunderlaget skall vara fuktigt åtminstone i 2 veckors tid efter behandlingen, för att alla nematoder skall tränga sig ordentligt in i jorden. Den bästa spridningstidpunkten på dygnet år kvällen, då risken för torka är som minst och UV strålningen är så liten som möjligt.

FÖRDELAR

  • Ett effektivt och fullständigt biologiskt sätt att bekämpa sniglar.
  • Bekämpningen är effektiv minst 6 veckor. Bekämpar sniglar både i och på marken.
  • Lätt att använda.

OBSERVERA Växter som behöver skydd över 6 veckor, bör behandlas ännu en andra omgång.

FÖRPACKNINGAR Levereras i förpackningar som innehåller 12 miljoner eller 30 miljoner nematoder. Förpackningen hindrar att produkten torkar men tillåter syreväxling.