Phytoseiulus persimilis spinnrovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av spinnkvalster.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Används till bekämpning på förhand genast när spinnkvalster syns i växtligheten. Spinnrovkvalstret kan användas hela året om för att spinnkvalstret inte har någon viloperiod.

SPRIDNINGSSÄTT Spinnrovkvalstren bör spridas ut med det samma när de anländer. Blanda flaskans innehåll före spridningen med att rulla runt flaskan i horisontalt läge några gånger. Produkten sprids ut på bladen, litet nedanför toppen på plantan.

OBSERVERA För att nå ett bättre resultat med bekämpningen, kan Phytoseiulus persimilis spinnrovkvalstret användas tillsammans med Feltiella acarisuga spinngallmyggan.

FÖRPACKNINGAR Levereras i vermikulit,1 000, 2 000, 10 000 eller 25 000 spinnrovkvalster / flaska (30ml, 250ml eller 500ml).