Steinernema feltiae nematoder

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av sorgmygge larver (Bradysia spp. och Lycoriella spp.), trips (Frankliniella occidentalis) och minerarflugans larver (Liriomyza spp.).

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas genast i början av odlingen i ett nytt växtunderlag, för sorgmyggelarver kan finnas redan då, eller genast när man observerar sorgmyggelarver. Den bästa spridningstidpunkten på dygnet år på natten eller när ljusförhållanden av andra skäl är dåliga.

Använd hela förpackningen på en gång.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids med bevattningsvattnet, via droppbevattning eller med spruta. Växtunderlaget skall vara fuktigt. Temperaturen skall vara över 12°C åtminstone i 2 veckors tid efter behandlingen. Nematoder skall inte spridas ut i solsken. Växterna skall sköljas med rikligt med vatten efter spridning med spruta, för att alla nematoder skulle komma ner i växtunderlaget. Blanda inte bekämpningsmedel med nematoderna i sprutans tank.

OBSERVERA När nematoderna väl är i växtunderlaget, kan bekämpningsmedel användas, men naturligtvis inte medel som bekämpar nematoder. Använd hela förpackningen på en gång. Använd produkten före sista användningsdatumet löper ut.

FÖRPACKNINGAR Förpackningarna innehåller 5 miljoner, 50 miljoner, 250 miljoner eller 12x50 miljoner nematoder.