Bankplantor för uppförökning av bladlussteklar

Sitobion avenae sädesbladlusen levereras i bankplantor och används till uppförökning av parasitstekeln (Aphidius ervi) eller bladlusgallmyggan (Aphidoletes aphidimyza); och dessa bekämpar alltså löss.

När 1 set bankplantor / 1 000 m2 är i användning, blir både parasitsteklarna och bladlusgallmyggorna, som har förökat sig med hjälp av bankplantorna, mer högklassiga än parasitsteklarna och bladlusgallmyggorna som har förökat sig på ett traditionellt sätt. Om hyperparasiter av Aphidius colemani eller Aphidius ervi förekommer, byter man till Aphidoletes aphidimyza.