Ephestia kuehniella ägg, som är Macrolophus caliginosus rovskinbaggens föda.

ANVÄNDNING
Macrolophus caliginosus rovskinnbaggen utväcklar sig långsamt och av denna orsak sprids ut i växtligheten tidigt, är dessa ägg av Ephestia kuehniella bra proteinrik föda, när ingen annan föda ännu finns i tillräckliga mängder. Sprid ut i den fuktiga växtligheten på sådana ställen där rovskinnbaggarna finns, sprid ut genast när rovskinnbaggarna har spritts ut. Sprid ut under topparna i skuggan, men inte för lågt ner i växtligheten, för då kan man ta bort dessa blad i misstag när man bladar av.

FÖRPACKNING Levereras i 30 ml plastflaskor som innehåller 10 gram Ephestia kuehniella ägg blandade i krossat ris.