Resistens mot HRToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0, IR TYLCV

Sortens frukter är grannt gulorage i färgen och väger 12–15 g. Skörden från denna sort är riklig och hållbarheten i handeln är bra, dessutom spricker frukten inte. Plantan är relativt lättskött. Frukten har en utmärkt smak, Brix-talet har varit i våra provmätningar ca 8. Sorten passar också till odling som klastomat.