Resistens mot HR ToMV:0,1/Fol:0/Ff:A-E/For IR Mi 

Vackra orangefärgade frukter som väger ca 16 g, smaken är utmärkt. Fruktens Brix-tal är i medeltal över 8, och hållbarheten i handeln är bra. Plantan är medelkraftig, och sorten har i försöksodlingar gett riklig skörd. En mycket smaklig nyhetssort som passar väl till torgförsäljning och kan odlas även i säsongsväxthus.