Resistens mot HRToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Oxheart-tomat, som är en sort av oxhjärtstypen, som producerar stora, platt-ovala frukter som är veckade vid basen. Frukten är köttig och mild i smaken, vikten är ca 230-250 g. Odlingen lyckas väl i säsongsväxthus. En populär sort som passar till olika odlingsförhållanden.