En nyhetssort, som har bra resistens mot mjöldagg. Utmärkt skördepotential p.g.a. den kraftigt växande plantan samt en bra fruktsättning. Plantan har ett öppet växtsätt. Producerar under hela skördeperioden frukt av bra och jämn kvalitet, vikten 350-400 g. Bra sort för belyst odling, rekommenderad minimi ljuseffekt 250W/m².