En nyhetssort, som har bra resistens mot mjöldagg. Kort avstånd mellan bladen i jämförelse med andra sorter, plantan har ett öppet växtsätt och har bara få sidoskott att ta av, d.v.s. odlingskostnaderna blir relativt små. Utmärkt skördepotential p.g.a. en bra fruktsättning. Producerar under hela skördeperioden frukt av bra och jämn kvalitet, vikten 350-400 g. Bra sort för belyst odling, rekommenderad minimi ljuseffekt 250W/m².