En sort som producerar högklassiga frukter och som har en medelstark mjöldaggsresistens. De mörkgröna och raka frukterna är goda i smaken och fylls väl även i början av växtsäsongen, frukten har mycket jämn kvalitet under hela växtperioden. Skördemängderna är utmärkta. Är en passlig sort för odling både under belysning och i naturljus under sommar- och höstperioden.