En standardsort som ger en bra skörd, sorten har en bra växtkraft men ändå proportionella blad. P.g.a. de måttligt stora bladen kan sorten planteras tätare än de andra standardsorterna, och därmed effektiviseras utnyttjandet av växthusarealen. De måttligt stora bladen främjar också ljusets tillgång till de inre delarna av plantan, och detta underlättar tillväxt- och produktionsstyrning och jämnvikt. Frukten har bra kvalitet och de är jämnstora, sorten passar till odling under belysning och i naturljus under hela växtsäsongen.