En sort för amatörodlare som har en medelstark mjöldaggsresistens. Skörden är riklig och börjar tidigt. Frukten är medellång och slät på ytan, de väger ca 400 g.