Sorten påminner om Lollo Rossa –sallat, bladen är tätt vågiga. En fin kontrast mellan bladens gröna insida och den starkt röda kanten. Färgen blir bra även på hösten och vintern. Relativt tättväxande, bra motståndskraft mot kantbränna och stocklöpning. Resistent mot bladmögelstammarna Bl: 16-32, övrig resistens Fol:1IR.

Fröna är pelleterade, förpackningsstorlekar 5000 piller och 25 000 piller.