Bladen är släta och mörka, Växtsättet är upprätt och växtkraften bra. Producerar smakliga blad som har hög torrsubstanshalt, sorten passar både till försäljning som färsk och för torkning. Sorten passar till både frilands- och växthusodling.

Produkter i gruppen