Man gör ljusmätningar, för man vill försäkra sig om, att det finns bra och tillräckligt med ljus i hela utrymmet.

We can measure the light levels in greenhouses to make sure that there's enough light and good coverage.

Tag kontakt/Contact: