• Växtunderlag för en växtsäsong
  • Unik fiberstruktur: den hydrofila fibern håller lätt i sig vatten
  • Vattenhållning: 50-80 %
  • Vattenhållningen och ledningstalet delar sig väl i hela växtunderlaget
  • Snabb utveckling av rotsystemet och plantans utveckling i början
  • Ökad vegetativ växtkraft