• Exceptionel rotning och plantutveckling
  • Perfekt kontroll av vatten och ledningstalet
  • Exceptionell vigör även när ljusinstrålningsnivån är hög
  • Miljövänlig användning av vatten och näringsämnen