• Perfekt kontroll under varje växtsäsong
  • Perfekt rotutveckling
  • Plantan har bättre balans i varje odlingsperiod
  • Optimal resaturation, mindre överbevattningsvatten
  • Användning av vatten- och näringsämnen är mer miljövänligt