Odlingstiden för denna sort är ca. 1–2 veckor kortare än hos Lennox, men i norra Finland är odlingstiden ungefär lika lång som Lennox har. Reaction gynnas inte av en lång dagslängd liksom Lennox gör. Huvudet är ganska litet, runt och tätt. Sorten lämpar sig även för odling med tät plantering.