En ny sort som kan lagras länge. De täta, relativt runda huvuden är goda i smaken. Växtligheten är även friskare än Paradox har. Huvuden är vackert gröna i färgen. Är speciellt lämplig för odling i tunga jordar. Odlingstiden är densamma som Paradox har. Kan lagras på samma sätt som Paradox.

Produkter i gruppen