En sen sort, son har en dryg vecka längre odlingstid än Emiko. En lagersort som passar till odling på sensommaren och hösten, huvuden är mörkgröna och täta. Växer frodigt och bildar ett långt huvud, som inte är känslig för mörka prickar på bladnärverna. Bra erfarenheter från odlingsåret 2015.

Produkter i gruppen