En blomkålssort som passar väl till sommarodling, bladverket täcker huvudet mycket väl, utan att det blir svårarbetat. Växtsättet är medelfrodigt, även när växtförhållandena är dåliga. Vita, fasta huvuden. 

Produkter i gruppen