Odlingstiden är ca 65–70 dygn. Odlas på försommaren. Denna nyhetssort formar huvuden som är mörk gröna, täta och kupolformade. Sorten bildar inga sidoskott.

Produkter i gruppen