En sen sort som ger riklig skörd. Denna sort formar huvuden, som är mörk gröna, täta och kupolformade. Plantering i juni passar utmärkt för denna sort. Resistent mot mjöldagg.

Produkter i gruppen