Ger riklig skörd och passar bra för odling på sommaren och hösten, odlingstiden är några dagar längre än hos Marathon. Sorten har bra kvalitet och står länge på åkern. Vi rekommenderar en lägre kvävenivå än hos Marathon.

Produkter i gruppen