Den mest odlade industrisorten i Finland. Utsädesmängd ca. 600.000–800.000 frön/ha. Moroten är mörk orange till färgen innanför. Har en typisk Flakkee-typens rot – konformad och stor.

Produkter i gruppen