En gul morot, som är kraftigtväxande och god i smaken. En säker, färggrann sort som passar bra till torgförsäljning eller industrin. Kupning under växtperioden rekommenderas, för att rothalsen har en benägenhet att bli grön.

Produkter i gruppen