Denna sort har vackra, cylinderformade, cirka 25 cm långa frukter, som har ljusa ränder. Växtsättet är upprätt och öppet, frukten är lätt att skörda. En medeltidig, produktiv sort, som passar till försäljning som färskvara och som småplantor till hobbyodlare.

Produkter i gruppen