En sort som kan odlas under hela växtsäsongen på friland, skörden är mycket riklig och frisk. Plantan har ett tätt växtsätt. Fruktena är regelbundna och cylindriska, mörkgröna, de har en utmärkt hållbarhet i handeln och bra kvalitet.

Produkter i gruppen