En säker, välkänd vattenmelonsort. Frukten väger vanligtvis minst ett kilo. 1 gram innehåller ca. 25 frön. Kan även odlas på friland.

Produkter i gruppen